Derma Doc är en etablerad hudmottagning och den enda privata i Jönköpings län. I gemensamma lokaler med Wetterhälsan A6.


Information till alla patienter!
Jag, Maria-Pia G. Kuylenstierna, kommer att gå i pension i augusti 2021 och därmed upphör verksamheten.

Fram tills dess bokar du i vanlig ordning tid online på Wetterhälsan A6 »